Wij zijn:

Mr. P. (Patrick) van Tour

Mr. P. (Patrick) van Tour

Functie Advocaat

Over Patrick is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) en de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN). Hij voldoet aan de deskundigheidseisen van de Raad voor Rechtsbijstand om zaken te mogen behandelen op basis van gefinancierde rechtsbijstand op het gebied van het strafrecht, jeugd(straf)recht en het personen- en familierecht.

D.J. (Domino) van Tour, MSc

D.J. (Domino) van Tour, MSc

Functie MfN-register mediator

Over Domino is als mediator verbonden aan het kantoor. Zij is als gecertificeerd mediator opgenomen in het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).